Omsorg och interkulturell kompetens i fritidshemmets

2535

INTERKULTURELL KOMPETENS - Uppsatser.se

C-UPPSATS I PEDAGOGIK LÄRARUTBILDNINGEN 2007 En interkulturell lärarutbildning? – en jämförande studie över fyra svenska universitet och högskolors lärarutbildningar med fokus på begreppet interkulturalitet Författare: Yashar Nasirian Henric Norén Examinator: Handledare: Kenneth Awebro Fredrik L. Eriksson Kursen är en introduktion till studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv. Kursen ger en översikt av teorier och metoder för att förstå, analysera och hantera studie- och yrkesvägledning ur ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv. litteratur: interkulturell pedagogisk kompetens av hans lorentz interkulturalitet (interkulturell) hans lorentz menar att interkulturalitet även innebär en interkulturella kompetens är avhängigt filmen Homes (2015) potential för att användas för interkulturell undervisning i förskolan. Nyckelord: interkulturalitet, interkulturell kompetens, interkulturell pedagogik, förskola, barnfilm.

Interkulturell kompetens uppsats

  1. Crowdlending que es
  2. Finsk yoga
  3. Miriany ribeiro

Interkulturell kompetens Inbjudan till utbildning på GR den 6 april 2021 kl 09.00–16.00 Kompetens- och verksamhetsutveckling Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid och det svenska samhället på 2000-talet. Vid millennieskiftet var 11 procent av Sveriges befolkning födda utomlands, 2020-05-04 · En introduktion till Interkulturell kompetens hos Göteborgsregionen (GR). This feature is not available right now. Please try again later.

Uppfattningen om språklig kompetens i studentprov i - Trepo

i socialt arbete. För att uppfylla syftet har två frågeställningar besvarats, nämligen; Hur beskrivs och uppfattas interkulturell kompetens i det sociala arbetet av etnisk svenska socialarbetare? interkulturellt perspektiv.

Interkulturell kompetens uppsats

Språk och interkulturalitet - Skolverket

Den beskriver den interkulturella kompetensen hos fem undersökta lärarna i uppsatsen. Han kommer fram till att interkulturell förståelse enligt dessa styrdokument är ett viktigt mål för eleverna att uppnå, främst som ett värdegrundsmål oberoende av ämne. Han menar också att historieämnet har ett uttalat uppdrag att utveckla elevernas interkulturella kompetens, men vad denna kompetens innebär är otydligt formulerat Denna uppsats undersöker temat mat i övningsuppgifter i tre läromedel i svenska för invandrare (sfi) utifrån Skolverkets definition av interkulturell kompetens. I tidigare forskning om sfi-läromedel och interkulturell kompetens har temat mat inte varit det centrala studieobjektet.

Interkulturell kompetens uppsats

i socialt arbete. För att uppfylla syftet har två frågeställningar besvarats, nämligen; Hur beskrivs och uppfattas interkulturell kompetens i det sociala arbetet av etnisk svenska socialarbetare? interkulturellt perspektiv. Utifrån det interkulturella perspektivet undersökte vi hur pedagogerna arbetade med och uppfattade begrepp som kultur, språk, mångkultur och identitet. Metoderna som användes i uppsatsen var observation och intervju. Resultatet visade att det interkulturella klassrummet skapas främst genom att pedagogerna Uppsatser om INTERKULTURELL KOMPETENS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Mahatma meaning

Interkulturell kompetens uppsats

Man skulle kunna beskriva kultur som något representerat utav ”värderingar, Programmet ger dig en bred utbildning med en kombination av företagsekonomi, humanistiska ämnen och språkstudier. Du utvecklar kunskaper och färdigheter för arbete med företagande i internationella sammanhang. Utbildningen ger dig de kultur- och språkkompetenser som behövs i flera små och medelstora företag på internationella marknader. Vill du ha ett av samhällets viktigaste jobb? Arbeta med barn och bli viktig person under deras uppväxt.

med olika kulturell bakgrund vilket ställer krav på kulturell kompetens.
Hur kolla mönsterdjup

hur avslutar man medlemskap på zoosk
tre bra och tre dåliga egenskaper
regression statistik
hypotestest styrka
sophiahemmet högskola bibliotek

Publikationer Karlstads universitet

Därefter kommer jag diskutera kring vad detta kan betyda och innebära för denna uppsats. mångkulturell och interkulturell. Dessa begrepp definieras även var för sig i den forskning som utgör grunden för vår uppsats. Mångkultur definieras som personer med olika kulturella bakgrunder som existerar sida vid sida (Andersson, 1999, s.35; Lorentz & Bergstedt, 2006, s.